Dª Mónica Aznar Cebamanos (7.493) – Presidenta
Dª Alba Gómez Cabello (55.290) – Vicepresidenta
D. Luís Aparicio Cobarro (6.132) – Tesorero
D. Rubén López Bueno (55.952) – Secretario.
D. Alejandro González Agüero (12.249) – Vocal
D. Alberto Calleja Romero (12.461) – Vocal
D. Alberto Roso Moliner (56.130) – Vocal
D. Julio Guerrero Castellot (55.870) – Vocal